De tijdelijke ledenstop is per 17 januari 2021 opgeheven.

Reiki beoefenaars die voldoen aan de minimale eisen van toelating kunnen zich aanmelden om als lid te worden toegelaten tot de vereniging.
Deze minimale eisen staan op de pagina om je aan te melden.