TOELATINGSEISEN

Reiki Vereniging Cirkel

Lid worden

Om lid te kunnen worden van Reiki Vereniging Cirkel voldoe je aan de toelatingseisen.

Bekijk ook de andere voorwaarden

Toelatingseisen om lid te worden van onze vereniging

Richtlijnen voor toelating tot Reiki Vereniging Cirkelvolgens het Reiki Usui-System of Natural HealingOm toegelaten te worden als lid van Reiki Vereniging Cirkel moet aan de volgende minimale eisen worden voldaan.

Aspirant -lid

Om toegelaten te worden als aspirant lid dien je een Reiki 1 cursuste hebben genoten bij een Reiki master, daarin zijn minimaal de volgende onderdelen m.b.t. Reiki behandeld.

 • Doel van de Reiki 1; te weten en te ervaren wat Reiki is en om jezelf en anderen te kunnen behandelen.
 • Geschiedenis van Reiki
 • Wat is Reiki en hoe werkt het? Inclusiefervaren.
 • De 5 principes
 • Je hebt de vier 1egraadinitiatiesontvangeninclusief uitleg.
 • Zelfbehandeling, demonstratie handposities inclusief het ervarenvan de energie.
 • Behandeling, uitleg (o.a. behandelduur, handposities, waarden & normen, integriteit) inclusief ervaringenuitwisseling.
 • Oefenen van behandeling op fysiek niveau
 • Je bent minimaal 8 uur fysiek aanwezig
 • 3 weken zelfbehandeling oefenen daarna afsluiten met een terugkomdag
 • Je dient een Certificaat Reiki 1 te kunnen overleggen. Tussen een cursus Reiki 1 en Reiki 2 zit minimaal 3 maanden.

Reiki 2 cursus

 • Het doel van de Reiki 2 cursus.
 • Wat is Reiki 2?
 • De 3 Reikisymbolen (werking, toepassing, eigen maken)
 • Afstandsbehandeling uitleg (specifieke aandacht voor intentie en integriteit) inclusief ervaren➢Fysieke behandeling met symbolen uitleg inclusief ervaren
 • Je hebt de 2egraad initiatieontvangen,inclusief uitleg
 • Behandeling op fysiek, emotioneel en mentaal niveau
 • Minimaal 8 uur fysiek aanwezig

Aspirant master

Tussen een cursus Reiki 2en Reiki 3 zit minimaal een jaar, een periode waarin jeReiki in hetdagelijkse levenintegreert;een periode van persoonlijke ontwikkeling, waarin jede Reiki behandelingen intensiveert.

Reiki 3a cursus

Je hebt deReiki 3a cursus afgerondals Reikibehandelaar doorhet versterken van de Reiki energieonder anderen door onderstaand onderdelen eigen te maken.

 • Mastersymbool (werking, toepassing, eigen maken)
 • Je hebt de 3egraad initiatieontvangen, inclusief uitleg en ervaren
 • Behandeling op alle niveaus; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel

Master -lid

Reiki 3b cursus

Je hebt deReiki 3bcursus afgerondals Reikileraardooronderstaande onderdelenvan de Reiki eigen te maken.

 • Je hebt in de Reiki 3b cursus geleerdzelf Reiki cursussen te geven.
 • Je hebt een persoonlijk traject van Reiki-behandelaar naar Reiki-leraardoorgemaakt. (Degemiddeldopleiding duurt6-12 maanden.)
 • Je hebt informatie over en het oefenen met inwijden inclusief inwijdingssymbolenontvangen.
 • Je hebt informatieontvangenover enhetoefenen met het geven van een cursus
 • Je hebt je kennis over Reikivergroot, o.a. d.m.v. literatuurstudie en verslaglegging daarvan˟zie de bijlage: Literatuurlijst voor de Reiki opleidingJanuari 2019