Beste leden,

Reiki Vereniging Cirkel is een vereniging voor Reiki beoefenaars, Reikibehandelaars en Reikiopleiders. In principe kan iedereen die minimaal een cursus reiki 1 heeft gevolgd lid worden van de Cirkel.
Van haar leden die ook opleider zijn verwacht de Cirkel echter dat zij cursussen van goede kwaliteit bieden en voldoen aan de ethische code die door de vereniging is opgesteld.
Momenteel werkt de cirkel aan een concept om de masters die dat willen de mogelijkheid te bieden zich te onderscheiden als ‘Aanbevolen Opleider door Cirkel’. Met deze aanbeveling laat je zien aan de kwaliteitsnorm te voldoen en dat je cursisten waar voor hun geld krijgen.
Daarnaast willen we hiermee bereiken dat de bezoekers van onze site snel de weg weten te vinden naar een master die cursussen geeft van een niveau waar wij als vereniging achter kunnen staan. Daarmee kunnen wij onderscheidend zijn in de wirwar aan opleidingen, soms van een matige kwaliteit, waarin buitenstaanders de weg nauwelijks nog weten te vinden.
Wij willen dit vorm gaan geven door de introductie van een button ‘Zoek een Aanbevolen Opleider’ op de website.
De ReikiMasterleden van de Cirkel kunnen vrijwillig een verzoek indienen om onder deze button te worden vermeld als Aanbevolen Opleider. Het verzoek hiervoor kan worden ingediend door een vragenlijst in te vullen over de opzet van de cursussen. Deze vragenlijst kan via website, mail of post worden ingediend waarna wordt gekeken of de kwaliteit overeenkomt met onder meer de ethische code van Cirkel. De criteria voor een (positieve) beoordeling zijn deels nog in ontwikkeling en worden momenteel uitgewerkt. Bij een positieve beoordeling word je vermeld onder de button Aanbevolen Opleider en ontvang je een document op naam (in PDF) en kun je deze op je website of op andere manieren laten zien.

Bij twijfel over het niveau wordt uiteraard aangeboden om in gesprek te gaan. Mocht er bij de beoordeling een punt naar voren komen waarop de Cirkel graag wat verbetering zou willen zien dan wordt daar evenzeer contact (eventueel persoonlijk, via telefoon of skype) over opgenomen.
Wij willen binnenkort een heldere opzet lanceren waaraan een opleider zou moeten voldoen. Het belang van goede opleidingen is het belang van de hele vereniging en van alle leden.
Overigens zal wanneer de button ‘zoek een Aanbevolen opleider’ op de website actief wordt de button ‘zoek een behandelaar’ komen te vervallen. In principe kan ieder lid behandelingen geven. Door een vermelding onder de huidige button kan de suggestie ontstaan dat wij als vereniging instaan voor de kwaliteit van deze behandelingen. Door het ontbreken van de mogelijkheid om deze kwaliteit te beoordelen kunnen we dat niet garanderen.

Samen streven naar een hoge kwaliteit van opleidingen. Wij verwachten een open en constructieve houding ‘over en weer’. Dus ook van degenen die vermeld willen worden als Aanbevolen Opleider verwachten wij begrip voor het belang van kwalitatief goede opleidingen en de bereidheid om daarover met de vereniging in contact te blijven. Het grote doel is om mensen te weren die cursussen aanbieden die beneden de maat zijn, en dan nog wel met ons Cirkel-logo en die daarmee onze naam en die van Reiki benadelen. Zodra het uiteindelijke voorstel vast staat willen we iedereen die zich graag op deze manier wil onderscheiden vragen zich aan te melden en op deze manier ook anderen aan te moedigen een zo hoog mogelijke kwaliteit cursussen te geven en de naam van Reiki hoog te houden.

Heb je vragen en of opmerkingen, dan kan je die mailen naar bestuur@reikicirkel.nl