Reiki opleiding

Reiki Vereniging CIRKEL

Kenmerken van een goede opleiding

De visie van de vereniging

De vereniging heeft een inventarisatie gemaakt van de kwaliteit waaraan een goede opleiding zou moeten voldoen. Wanneer je als cursist volwaardige behandelingen wil leren geven zijn veel individuele begeleiding en voldoende tijd absoluut noodzakelijk om tijdens de cursus vertrouwd te raken met het ‘reikigevoel’ in de handen.

Tijdens het oefenen ontdek je hoe de energie voelt en in combinatie met het leren van de handposities geeft dat een basis om in eigen kring je eerste ervaringen op te doen.

Andere belangrijke punten waar je op kunt letten:

Is de Reikimaster zelf goed opgeleid en ervaren? Hoe groot zijn de groepen en is er dan voldoende tijd voor alle inwijdingen en begeleiding tijdens het oefenen? Wordt de werking van energie en het ontstaan van klachten goed uitgelegd? Worden de inwijdingen tijdens de cursus op de locatie zelf gegeven? Krijgt u schriftelijk lesmateriaal mee en is er aandacht voor de ethische kant van Reiki? Is de Master na de cursus nog beschikbaar voor feedback? Beroepsgeheim zou ook een thema moeten zijn tijdens iedere cursus.

Bij de cursus Reiki 2 is het belangrijk dat deze pas na (minimaal) drie maanden na de cursus Reiki 1 word gegeven. De Reikisymbolen moeten uitgebreid worden geoefend en er moet een duidelijke uitleg zijn over het geven van een afstandbehandeling. Net als tijdens de cursus Reiki 1 speelt ook groepsgrootte een rol en moet er aandacht zijn voor de ethische kant en beroepsgeheim.

De cursus Reiki 3a is mogelijk nadat een cursist de eerdere stadia goed heeft doorlopen en begrijpt hoe de energie werkt. Deze cursus wordt binnen Nederland soms Aspirant Master genoemd maar soms ook al ReikiMaster. Deze cursus is geschikt wanneer je met het Mastersymbool wil gaan werken en ook de Masterinwijding wilt ontvangen. Je leert hierbij dus niet hoe je anderen kunt gaan opleiden.

Reiki3b is de volledige Masteropleiding waarin je leert inwijden en zelf les gaat geven. Het spreekt vanzelf dat dit alleen kan wanneer er veel ervaring is opgedaan in het zelf geven van behandelingen, zowel op de behandeltafel als op afstand. Wanneer iemand dit wil gaan doen is het aan de lesgevende Master om te beoordelen of er voldoende kennis en ervaring is opgebouwd en of een leerling hier klaar voor is.

Aanbevolen Opleiders

Als vereniging bieden we onze leden de mogelijkheid zich te onderscheiden als Aanbevolen Opleider. Deze opleiders garanderen aan alle eisen te voldoen waardoor wij deze van harte kunnen aanbevelen. Meer informatie hierover vindt u onder Reiki en Kwaliteit. Kijk hier voor onze eerste Aanbevolen Opleiders

 

 

Evenementen