Is Reiki iets voor mij? Reiki leren

Bent u op zoek naar een goede opleider dan is het goed om navraag te doen over de lesonderdelen. Het samen oefenen is de enige manier om te ontdekken hoe de energie voelt. Het oefenen van de handposities in combinatie met het herkennen van het gevoel in uw handen zorgt ervoor dat u voldoende basis heeft om in eigen kring ervaring op te gaan doen.

Enkele punten die de Vereniging Cirkel zeer belangrijk vindt en waarop je al op kunt letten bij het zoeken naar een goede opleiding:

  • Hoe groot is de groep cursisten? Is de duur van de cursus hiermee in overeenstemming? Een groep van meer dan 10 cursisten zal veel meer lesuren nodig hebben dan een groep van 2 of 3 cursisten.
  • Wordt er tijdens de cursus onderling voldoende geoefend zodat alle cursisten het “reikigevoel’’ in hun handen kunnen leren kennen? Helaas komt dit regelmatig helemaal niet aan bod waardoor cursisten niet zullen ontdekken hoe de energie voelt en de kracht ook niet leren kennen.
  • Worden alle basishandposities tijdens de cursus Reiki 1 uitgelegd en besproken?
  • Worden bij reiki 2 de symbolen goed uitgelegd en wordt er geoefend in het werken hiermee?
  • Komt de oorsprong van Reiki aan bod?
  • Wordt de werking van energie en het ontstaan van klachten uitgelegd?
  • Hoe worden de inwijdingen gegeven? Vereniging Cirkel staat absoluut niet achter ‘online’ inwijdingen.
  • Krijgt u schriftelijk lesmateriaal mee en/of is er mogelijkheid om aantekeningen te maken?
  • Wordt de ethische kant van Reiki uitgelegd? En het hebben van beroepsgeheim?
  • Is de ReikiMaster na de opleiding nog wel bereikbaar voor feedback?

Een goede opleiding is essentieel als u goed wil leren behandelen, neem bij twijfel altijd even contact op met de cursusaanbieder of met de Vereniging.

ReikiMaster of aspirant ReikiMaster worden

Ook hiervoor geldt dat je het beste een ReikiMaster kunt zoeken die bij je past, maak eventueel gebruik van een intakegesprek zodat je ook hier kan beoordelen of dit de juiste opleider voor je is.

Pas wanneer duidelijk véél behandelervaring is opgedaan kun je gaan denken om een Masteropleiding te doen. Wij bedoelen hiermee dat je veel volledige behandelingen op de behandeltafel hebt gegeven maar ook op afstand met behulp van de eerste drie symbolen.  Wanneer je zonder deze ervaring geaccepteerd wordt als leerling ReikiMaster/Opleider is dit geen goed teken. Bedenk goed of je voldoende kennis hebt opgedaan om door te geven aan anderen. Een goede ReikiMaster biedt deze opleiding alleen aan wanneer een cursist daar aan toe is en voldoende kennis heeft om dit uit te dragen.

Neem bij twijfel altijd even contact op met enkele Masters of met de Vereniging.