Reiki en Kwaliteit

In Nederland zijn momenteel vele Reikibehandelaars en ReikiMasters vanuit allerlei stromingen en opleidingsniveaus aan het werk. Ook binnen de vereniging is er een grote diversiteit in achtergrond en kennis.
ReikiMasters die zelf goed zijn opgeleid en zeer serieus lesgeven zijn voor aspirant cursisten maar moeilijk te onderscheiden.

Om hier verandering in te brengen kunnen deze ReikiMasters zich binnenkort onderscheiden als Aanbevolen Opleider’.

Zij ondertekenen hiervoor een Verklaring van Kwaliteit waarmee zij garanderen aan de kwaliteitsrichtlijnen te voldoen.

Het is een commitment aan cursisten én aan de Vereniging waardoor de kwaliteit beter gewaarborgd wordt. Daarnaast wil de Vereniging meer ReikiMasters aanmoedigen de kwaliteit van hun cursussen en opleidingen waar nodig te upgraden.

Voor aspirant cursisten zal het hierdoor eenvoudiger worden een goede ReikiMaster te vinden omdat de Verklaring van Kwaliteit op de website van de betreffende ReikiMaster getoond zal worden. Ook zal de Vereniging deze groep Reikimasters op deze website gaan vermelden.

Binnenkort worden de eerste Masters uitgenodigd om deel te nemen aan dit commitment. We hopen op een groot aantal leden waar we als Vereniging achter kunnen staan en zo een goede kwaliteit kunnen garanderen.

Het belang van goede opleidingen is in het belang van de vereniging, maar ook van alle leden, toekomstige cliënten en van Reiki in het algemeen!