Reiki en kwaliteit

Reiki Vereniging CIRKEL

Reiki en Kwaliteit

Het belang van een goede opleiding

De laatste jaren is steeds meer vrijheid in opleidingen ontstaan waardoor blijkt dat er steeds grotere verschillen in kwaliteit zijn gekomen. In Nederland zijn momenteel veel ReikiMasters vanuit allerlei stromingen en opleidingsniveaus aan het werk. Ook binnen de vereniging is er een grote diversiteit in achtergrond en kennis.

Om het voor aspirant cursisten makkelijker te maken om een ReikiMaster te vinden die goed opgeleid is, veel ervaring heeft en daardoor ook goed lesgeeft is de vereniging gaan werken met een register van ‘Aanbevolen Opleiders’.

Deze Opleiders hebben onderstaande Verklaring van Kwaliteit ondertekend waarmee zij hun cursisten de garantie geven dat de opleiding aan deze eisen voldoet. Het is een commitment aan cursisten én aan de Vereniging waardoor de kwaliteit beter gewaarborgd wordt. Dit is in het belang van de vereniging, maar ook van alle leden, toekomstige cliënten en van Reiki in het algemeen!

Kijk voor de eerste groep Aanbevolen Opleiders  Binnenkort wordt deze groep verder uitgebreid.

 

Alle Aanbevolen Opleiders hebben onderstaande verklaring ondertekend:

Verklaring van Kwaliteit

 • Er wordt zorg gedragen voor een kwaliteitsvolle kennisoverdracht tijdens de cursussen/opleidingen.
 • Alle inwijdingen worden bij iedere graad fysiek én op locatie gegeven.
 • Het doel van de cursussen reiki 1, 2, 3, 3a en 3b wordt uitgelegd waarbij aandacht is voor het individuele pad van iedere cursist, steeds passend bij het niveau van de cursus.
 • Tijdens de cursus Reiki 1 wordt minimaal 3 uur geoefend om een volledige zelfbehandeling, een tafelbehandeling en een stoelbehandeling te kunnen geven.
 • Tijdens de cursus Reiki 2 wordt minimaal 3 uur geoefend om de afzonderlijke symbolen te leren kennen en daarmee te kunnen werken.
 • Tussen de verschillende graden wordt gekeken of een cursist aantoonbare praktijkervaring heeft om door te gaan met een volgende graad.
 • Er wordt aandacht besteed aan de oorsprong van Reiki en de 5 Reikiprincipes.
 • De werking van energie en het ontstaan van blokkades wordt uitgelegd.
 • Er wordt aandacht besteed aan de ethische kant van Reiki, het respecteren van beroepsgeheim, het niet stellen van diagnoses en het niet mengen in medische adviezen.
 • Er wordt integer en in een veilige omgeving omgegaan met alle cursisten.
 • Er is voldoende tijd, individuele aandacht en begeleiding voor iedere cursist.
 • Er is schriftelijk lesmateriaal beschikbaar, mogelijkheid voor het maken van aantekeningen en/of advies over geschikte literatuur.
 • Ook na de gevolgde cursus blijft er mogelijkheid contact op te nemen voor eventuele feedback.

Het aanvraagformulier voor Aanbevolen Opleider is alleen toegankelijk voor leden.

Heb je vragen over deze eisen of over een gevolgde opleiding?

Neem dan contact op met kwaliteit@reikicirkel.nl

Indien een cursus onverhoopt niet aan de gestelde eisen voldoet is Vereniging Cirkel uiteraard bevoegd de verklaring in te trekken.

Evenementen