NIEUWSBRIEF

Reiki Vereniging Cirkel

Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen de vereniging?

Meld je hier aan voor onze Nieuwsbrief

Nieuwsbrief met enquente augustus 2020

Lieve Reikimensen,

 Voor jullie ligt een van de belangrijkste nieuwsbrieven die ik mij kan heugen uit de geschiedenis van onze 25-jarige Reikivereniging. In de vorige nieuwsbrief werd een enquête aangekondigd. De geluiden vooraf waren talrijk en de vragen die ons besluit opriepen een veelvoud daarvan. Weer een vragenlijst. Weer de frustratie dat maar een paar mensen gaan reageren…

We hebben lang nagedacht of dit wel de juiste manier zou zijn om de mening van iedereen te vragen. Wat betekent voor jou de vereniging? Waar moeten we met de vereniging heen? Mogen we wel of niet eisen stellen aan opleidingen? Wie mag wel of niet lid worden? Wie steekt de handen uit de mouwen en loopt het vuur uit de sloffen?

Wel of niet anoniem antwoorden op de vragen geven? Wel of niet een beloning geven geven voor die 10 minuten tijd die het vraagt om je stem te laten horen.

 Gaan we met deze enquête een antwoord krijgen op al onze vragen? Ik denk het niet. Maar ik weet wel dat we dan weer beweging gaan krijgen binnen onze vereniging. Vandaar toch mijn dringend verzoek aan iedereen om even de tijd te nemen, de vragen rustig door te nemen en vanuit je Reikihart te antwoorden. En daar waar je een vraag mist die alsnog zelf toe te voegen.

 Verder ook een herinnering aan onze ALV van 3 oktober a.s.. De commissie heeft voor het middaggedeelte weer een aantal interessante workshops op het programma staan. Meer informatie daarover vind je op de website.

 Wens iedereen een prachtige dag toe.

Juist vandaag…..

 

Warme Reikigroeten

Nico Michielsen

Corona en ALV/Contactdag

Corona heeft veel zaken op z’n kop gezet en vraagt veel inzet en creativiteit van iedereen.

Ook Cirkel worstelt met de maatregelen en de gevolgen daarvan.

Allereerst was daar natuurlijk het niet kunnen samenkomen in grote groepen. Als gevolg daarvan werd een dikke streep getrokken door onze reeds geplande Algemene Leden Vergadering in april jl.

Met enig nadenken en invoelen werd door het bestuur besloten om deze ALV te verplaatsen naar een hopelijk rustiger fase in deze onzekere tijden. En kwam de datum 3 oktober als redelijk alternatief. Op moment van verschijnen van deze Nieuwsbrief lijkt het er op dat dit een goede keus is geweest.

Het volgende probleem dat zich aandiende, was de datum waarop onze jaarlijkse Contactdag steeds plaatsvind, de eerste zaterdag in november. Deze datum lag zo kort na de nieuwe geplande ALV dat we in goed overleg hebben besloten om op 3 oktober een combinatie van beiden aan onze leden aan te bieden. ’s Morgens is de ruimte genomen voor de ALV, daarna gezamenlijke lunch en vanaf 14.00 uur kunnen aangemelde leden deelnemen aan één van de 3 workshops. Afsluitend volgt nog een bijzonder sjamanistisch ritueel voordat iedereen weer huiswaarts keert.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een goodie-bag.

Heb je als lid al eens deelgenomen aan een Contactdag maar misschien nog nooit aan een ALV, of andersom? Dan is dit dus een unieke gelegenheid om bij beiden aanwezig te zijn en de sfeer te proeven bij onze vaste locatie Huis het Bosch in Lexmond. De verzorging aldaar zal weer bijzonder goed en gastvrij zijn, zoals iedere keer (alles geheel volgens de richtlijnen van het RIVM).

Onder aan dit artikel staat de dagindeling en een link om je aan te melden.

Aanmelding is belangrijk in verband met de lunch, en het aantal deelnemers aan het middag-programma. De workshops zelf zijn vrij toegankelijk. Voor introducées is er helaas dit jaar geen mogelijkheid om deel te nemen.

Voel je welkom en laten we er met z’n allen een bijzondere dag van maken,

waarbij de onderlinge verbondenheid via Reiki centraal mag staan!

Met dank aan de contactdagcommissie: Fréderique, Pieter en Joke

 

NB mochten er onverhoopt wijzigingen komen met betrekking tot de landelijke richtlijnen waardoor het ook op 3 oktober niet mogelijk is om samen te komen, dan zullen wij dit zo snel mogelijk communiceren via de website en Facebook

 

Dagindeling:

 

Vanaf 09:30 uur              Ontvangst met koffie/thee en koek

10:00 – 12:00 uur            Algemene leden vergadering

12:00 – 14:00 uur            Lunch

14:00 – 15:15 uur            Workshops

15:30 – 17:00 uur            Afsluiting met drum Healing

Een beschrijving van de workshops vind u elders op de website

 De agenda en de jaarstukken staan in het besloten ledendeel van de website