Regiocontact dag Regio Midden

 
Midden in het land en midden in de bossen bevindt zich het gezellige dorpje Austerlitz. Centraal in Austerlitz ligt ’t Trefpunt. Vanuit het hele land komen de deelnemers naar de Regiocontactdag. Na een warm welkom van Pieter en een kopje koffie of thee van Adri (beheerder ’t Trefpunt) houdt Wienke een welkomstpraatje en stelt ze de workshopgeefster en haar assistente voor. Vandaag geeft Thea Lucia Klinefelder, geassisteerd door Nathalie, ons een Shamanistische ervaring.
 
Allereerst legt ze uit dat ze geen sjamane is, maar het sjamanisme beoefent en als levenswijze aanhoudt. Het meeste gevoel heeft ze bij de noord-Amerikaanse indianenstammen. Zij is ook in noord-Amerika geboren. In Nederland heeft ze o.a. een vierjarige opleiding in het Sjamanisme gevolgd en heeft ontdekt dat haar taak en haar verbinding met de Maan betekent, dat ze veel voor vrouwen wil en kan betekenen.
 
De ervaring begint buiten, waar wij allen een voor een een smudging ontvangen met witte salie. Een smudging is een manier om je te reinigen, alle ongewenste energie van je af te wassen. Het wordt gedaan door de rook van brandende witte salie met een vleugel rondom een persoon te brengen en het vervolgens met krachtige slagen weg te laten waaien.
 
Als we weer binnen zijn gaan we de Vier Windrichtingen aanroepen alsmede het Grote Mysterie en de Voorouders. Dit aanroepen zorgt ervoor dat we straks veel ondersteuning en kracht ondervinden bij onze processen. Deze processen kunnen zich openbaren tijdens het drummen. Lucia en Nathalie hebben heel veel handgemaakte en ingewijde drums meegebracht. Ieder zal voor vandaag zijn eigen drum kiezen aan de hand van het geluid, het gevoel en het dier waarvan het vel is waar we op gaan slaan met de ‘trommelstokken’.
 
Elke windrichting heeft zijn eigen geluid, zijn eigen aanroep, passend bij zijn element en zijn spirits. In de Noord-Amerikaans indianentradities vertegenwoordigt het Zuiden de zon, het element vuur; Het Oosten het element lucht; het Westen het element water en het Noorden het element aarde. Deze verdeling verschilt wereldwijd per traditie maar kent ook veel parallellen.
 
De krachten die de windrichtingen vertegenwoordigen, kunnen ons behulpzaam zijn, tot steun dienen en inzicht geven. Ze geven ons een verbonden gevoel met alle aspecten van de aarde.
 
Het aanroepen van de Voorouders betekent tegelijk het aanroepen van de nazaten. Bij alles wat wij doen beïnvloeden wij de 7 generaties achter ons maar ook de 7 generaties vóór ons, die nog komen. Het kan een grote steun zijn de bedenken en te voelen dat wij zoveel voorouders achter ons hebben staan die ons ‘aanmoedigen’, die ons een goed leven wensen. Om meer verbinding met onze eigen voorouders te ervaren vandaag, noemt iedereen om de beurt zijn eigen naam, de namen van zijn ouders én de namen van hun ouders.
 
Het aanroepen van het Grote Mysterie – datgene waar je was toen je nog niet geboren was, en tevens de plek waar je heen gaat als je overlijdt – maakt ook deel uit van de ceremonie voordat we gaan drummen.
Het drummen kan zowel op je eerder gekozen drum als op de pow wow. De pow wow is een zeer grote drum die in het midden op een frame is geplaatst, zodat je met meerdere mensen tegelijk (horizontaal) kan spelen. We beginnen wat onwennig maar al gauw ontstaan er harmonieuze ritmes, dan krachtig, dan weer zacht, waarin iedereen zijn eigen plek binnen het geheel inneemt. Als vanzelf maakt de groep rondjes om het midden heen. Ook onze stemmen mogen gebruikt worden en ook dat wordt – na eerst wat voorzichtig – uitbundig gedaan.
 
Na het drummen is het stil en kan ieder voelen wat het doet. We zitten weer in de kring en uiteindelijk delen wij wat het drummen ons heeft gebracht. Ieder heeft zijn persoonlijke ervaringen. Het raakt mij hoeveel er letterlijk is los gekomen. Zelfs bij mensen die dachten er ‘niets mee te hebben’ klinkt respect en dankbaarheid voor alle emoties die zijn doorlopen.
 
We zijn allen even stil en danken Lucia en Nathalie voor alles wat ze voor ons hebben gedaan. Door persoonlijke omstandigheden konden ze niet blijven voor de lunch en de Reiki uitwisselingen ’s middags.
 
We schuiven de tafels gezellig bij elkaar en genieten van de soep en de broodjes die Adri voor ons heeft klaargezet.
Voor de Reiki uitwisselingen tellen we gezamenlijk ‘tot 10’ om in 10 stappen vrij van overtollige energie, gesterkt en beschermd door de Reiki symbolen, verbonden met aarde en universum onze helende energie te laten stromen. Een groepje doet een liggende behandeling, liggend op de benen van 7 anderen terwijl een ander groepje een tafelbehandeling doet. Een tweetal doet een stoel-behandeling. De universele levensenergie stroomt rijkelijk en er heerst een ontspannen en helende sfeer.
 
Aan het eind van de middag gaat iedereen tevreden en voldaan zijn eigen weg.
Het was fijn en dankbaar om een bijdrage te mogen leveren aan deze mooie contactdag. We hebben Boukje gemist die ook een gewaardeerd lid is van de regio commissie maar helaas verhinderd was. Nico van het bestuur vindt dat een drumcirkel als deze een goede invulling zou zijn voor de landelijke contactdag.