LIDMAATSCHAP

Reiki Vereniging Cirkel

Aanmelden

Om lid te kunnen worden van Reiki Vereniging Cirkel dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Bekijk de voorwaarden

Lid worden van Reiki Vereniging Cirkel

De vereniging kent Master-leden en Aspirant-leden.
Het lidmaatschap is persoonlijk op naam van het aangemelde lid en niet overdraagbaar.

Om lid te kunnen worden van Reiki Vereniging Cirkel dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je hebt je Reiki-opleiding voltooid (Reiki 3B) of je volgt deze opleiding volgens het “Usui System of Natural Healing”
 • Master-lid: je bent gecertificeerd Reiki-leraar (Master) (Shihan) in het genoemde systeem
 • Aspirant-lid: je hebt minimaal een Reiki-1 cursus afgerond (met certificaat) in het genoemde systeem

Door ondertekening van het inschrijfformulier ga je akkoord met de Ethische_code, het Huishoudelijk Reglement en het Privacybeleid van Reiki Vereniging Cirkel.

Nieuwe aanmeldingen worden door het bestuur beoordeeld op grond van opleidingstraject, waarbij met name zeer kritisch gekeken wordt naar schriftelijke opleidingen, de bijbehorende inwijdingen en het tijdspad. Hiervoor vragen wij je een Curriculum Vitea (CV) in te vullen. Je wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de toelating als Master- of aspirant-lid.

Voor de volledige toelatingseisen klik je hier.

Aanmelding digitaal (dit geniet de voorkeur):

Vul het digitale aanmeldingsformulier volledig in.
 

 1. Beantwoord de vragen van het CV zo volledig mogelijk
 2. Voeg alle gevraagde documenten bij (klik op de paperclip om een document bij te voegen, bij voorkeur in PDF)
 3. Klik op de button verzenden
 4. Kijk in je mailbox en bevestig je aanmelding (dit geldt als digitale handtekening)

Aanmelding en verzending per e-mail of post:

 

 1. Download en print het Aanmeldingsformulier met daaraan gekoppeld het CV
 2. Vul het aanmeldingsformulier volledig in en onderteken dit voor akkoord
 3. Beantwoord de vragen van het CV zo volledig mogelijk
 4. Print of scan de formulieren en maak kopieën van je Reiki cerfica(a)t(en)

E-mail: stuur alle bovengenoemde formulieren (voorzien van je handtekening) plus certificaten ingescand (liefst als PDF-bestand) als bijlage naar lidworden@reikicirkel.nl

Post: stuur alles naar:

Ledenadministratie Reiki Vereniging Cirkel
Weimarstraat 443
2562 HN Den Haag

Contributie

De contributie voor dit jaar bedraagt: € 35,– voor Master leden

€ 25,– voor Aspirant leden

(Bij aanmelding ná 1 maart wordt de contributie naar rato berekend.)

Het lidmaatschap is doorlopend en wordt elk jaar automatisch verlengd.

Volgens de bepalingen in de statuten kan opzegging van het lidmaatschap uitsluitend plaatsvinden vóór 1 december van het lopende jaar. Bij latere opzegging is de contributie voor het volgende jaar te allen tijde verschuldigd aan de Vereniging.

Art. 5 sub 2: Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het eind van een boekjaar*.

Zij geschiedt schriftelijk** aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar

* Art. 3 sub 2: het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar (1 januari tot 31 december)

** N.B. Schriftelijk is in dit geval gelijk aan e-mail