ETHISCHE CODE

Reiki Vereniging Cirkel

Lid worden

Om lid te kunnen worden van Reiki Vereniging Cirkel ga je akkoord met deze ethische code.

Bekijk ook de andere voorwaarden

De Ethische Code van onze vereniging

In deze gedragscode staan de richtlijnen waarbinnen leden van Vereniging Cirkel al hun Reiki-activiteiten verrichten.
De leden van Vereniging Cirkel verbinden zich bij lidmaatschap aan deze code.

Respect en Zuiverheid zijn de basiselementen voor mij als Reikimaster/behandelaar.

 1. Ik respecteer de Reikiprincipes en in mijn werk als Reikimaster/behandelaar staat het belang van de cliënt centraal.
 2. Ik ga integer om met mijn cliënten/cursisten.
 3. Alles wat tussen mij en mijn cliënten besproken wordt, blijft vertrouwelijk.
 4. Ik zal geen handelingen verrichten of behandelingen geven die, op welke manier dan ook, schadelijk kunnen zijn voor mijn cliënten.
 5. Tijdens het werken met cliënten/cursisten onthoud ik mij van alcohol en drugs.
 6. Ik beperk mij tot mijn mogelijkheden als Reikimaster/behandelaar en stel geen diagnose. Ik zal een cliënt nooit adviseren een medische behandeling af te breken.
 7. Mijn uitgangspunt is dat de cliënt zich op zijn/haar gemak voelt. Ik zorg voor een hygiënische en aangename behandel/cursusruimte.
 8. Ik heb respect voor iedereen en maak geen onderscheid in leeftijd, ras, religie, cultuur, geslacht of fysieke gesteldheid.
 9. Bij aanvang van behandeling van een nieuwe cliënt, maak ik een behandelplan.
 10. Bij het geven van cursussen ben ik transparant over mijn wijze van lesgeven en mijn manier van overdracht van de Reikitraditie.
 11. Te allen tijde ben ik me ervan bewust dat ik: a. persoonlijk verantwoordelijk ben voor mijn handelen als Reikibehandelaar; b. het Reiki Usui System of Natural Healing naar eer en geweten hanteer en onderwijs; c. de goede naam van Reiki, zijn beoefenaars en Vereniging Cirkel geen schade zal toebrengen.
 12. Vereniging Cirkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het handelen van haar leden.

Alle voorgaande versies komen hiermee te vervallen.
Goedgekeurd door de ALV op zaterdag 8 april 2017