Ethische Code

Reiki Vereniging CIRKEL

De Ethische code Reikivereniging Cirkel

Alle leden van de Cirkel hebben bij het aangaan van het lidmaatschap ondertekend zich aan onderstaande Ethische Code te houden.

  1. Ik zal het Reiki Usui System of Natural Healing naar eer en geweten hanteren en onderwijzen en streef naar het zo goed en volledig mogelijk doorgeven van kennis en ervaring om zo de kwaliteit van Reiki binnen Nederland te waarborgen.
  2. Ik heb respect voor iedereen zonder onderscheid te maken in leeftijd, ras, religie, cultuur, geslacht of fysieke gesteldheid.
  3. Ik ga integer om met mijn cli├źnten/cursisten en zorg voor een veilige en hygi├źnische behandel/cursusruimte.
  4. Ik beperk mij tot mijn mogelijkheden als Reikimaster/behandelaar en stel geen diagnose. Ik zal een cli├źnt nooit adviseren een medische behandeling af te breken of handelingen verrichten of behandelingen geven die, op welke manier dan ook, schadelijk kunnen zijn voor mijn cli├źnten.
  5. Tijdens mijn werkzaamheden ben ik me te allen tijde bewust van mijn beroepsgeheim en draag dit ook over op mijn cursisten.
  6. Tijdens het werken met cli├źnten/cursisten onthoud ik mij van alcohol en drugs.
  7. Tijdens mijn werkzaamheden respecteer ik de Reikiprincipes.
  8. Bij het geven van cursussen ben ik transparant over mijn wijze van lesgeven en mijn manier van overdracht van de Reikitraditie.
  9. Ik draag zorg dat ik Reiki, zijn beoefenaars en Vereniging Cirkel geen schade zal toebrengen.
  10. Te allen tijde ben ik me ervan bewust dat ik persoonlijk verantwoordelijk ben voor mijn handelen als Reikibehandelaar en als ReikiMaster, Vereniging Cirkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mijn handelen.

Evenementen