Contributie

Reiki Vereniging CIRKEL

Contributie

In de Algemene Leden Vergadering van april wordt de jaarlijkse contributie vastgesteld. In 2023 bedraagt deze €35,- per jaar.  (Bij aanmelding ná 1 april wordt een korting toegepast.)

Het lidmaatschap is doorlopend en wordt elk jaar automatisch verlengd.

Het lidmaatschap van Vereniging Cirkel is een jaarverplichting die een lid aangaat met de vereniging. Wettelijk kan een lid tegen het einde van het boekjaar opzeggen met een opzegtermijn van vier weken. Vereniging Cirkel heeft als boekjaar het kalenderjaar. Dat betekent dat een lid vóór 1 december opgezegd moet hebben, anders wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd en is men nog lid tot 31 december van het volgende jaar.

Die jaarverplichting is er omdat de vereniging een begroting moet maken voor volgende jaar en dus moet kunnen inschatten wat de inkomsten van de vereniging zullen zijn. Een lid dat op 1 december of later opzegt, is dus te laat en moet nog voor een heel jaar aan contributie betalen.

Zie Statuten:

Art. 5 sub 2: Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het eind van een boekjaar.

Zij geschiedt schriftelijk* aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Art. 3 sub 2: het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar (1 januari tot 31 december).

* N.B. Schriftelijk is in dit geval gelijk aan e-mail.

Evenementen