LIDMAATSCHAP

Reiki Vereniging Cirkel

Aanmelden

Om lid te kunnen worden van Reiki Vereniging Cirkel dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Bekijk de voorwaarden

Lid worden van Reiki Vereniging Cirkel

De vereniging kent met ingang van 1 januari 2022 Leden.
Het lidmaatschap is persoonlijk op naam van het aangemelde lid en niet overdraagbaar.

Om lid te kunnen worden van Reiki Vereniging Cirkel dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je hebt minimaal Reiki-opleiding Reiki1 voltooid volgens het “Usui System of Natural Healing”

Door ondertekening van het inschrijfformulier ga je akkoord met de Ethische_code, het Huishoudelijk Reglement en het Privacybeleid van Reiki Vereniging Cirkel.

Aanmelding digitaal (dit geniet de voorkeur):

Vul het digitale aanmeldingsformulier volledig in.

  1. Beantwoord de vragen van het CV zo volledig mogelijk
  2. Voeg alle gevraagde documenten bij (klik op de paperclip om een document bij te voegen, bij voorkeur in PDF)
  3. Klik op de button verzenden
  4. Kijk in je mailbox en bevestig je aanmelding (dit geldt als digitale handtekening)

Aanmelding en verzending per e-mail of post:

 

  1. Download en print het Aanmeldingsformulier met daaraan gekoppeld het CV
  2. Vul het aanmeldingsformulier volledig in en onderteken dit voor akkoord
  3. Beantwoord de vragen van het CV zo volledig mogelijk
  4. Print of scan de formulieren en maak kopieën van je Reiki cerfica(a)t(en)

E-mail: stuur alle bovengenoemde formulieren (voorzien van je handtekening) plus certificaten ingescand (liefst als PDF-bestand) als bijlage naar lidworden@reikicirkel.nl

Post: stuur alles naar:

Ledenadministratie Reiki Vereniging Cirkel
p/a van Oldenbarneveltstraat 104
3862 SJ Nijkerk

 

Contributie

In de Algemene Leden Vergadering van 10 april 2021 is besloten dat er alleen over leden wordt gesproken, er wordt geen onderscheid meer gemaakt in aspiranten en masters met betrekking tot de contributie. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de contributie per jaar € 35,– .

(Bij aanmelding ná 1 april wordt een korting toegepast.)

Het lidmaatschap is doorlopend en wordt elk jaar automatisch verlengd.

Het lidmaatschap van Vereniging Cirkel is een jaarverplichting die een lid aangaat met de vereniging. Wettelijk kan een lid tegen het einde van het boekjaar opzeggen met een opzegtermijn van vier weken. Vereniging Cirkel heeft als boekjaar het kalenderjaar. Dat betekent dat een lid vóór 1 december opgezegd moet hebben, anders wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd en is men nog lid tot 31 december van het volgende jaar.

Die jaarverplichting is er omdat de vereniging een begroting moet maken voor volgende jaar en dus moet kunnen inschatten wat de inkomsten van de vereniging zullen zijn. Een lid dat op 1 december of later opzegt, is dus te laat en moet nog voor een heel jaar aan contributie betalen.

Zie Statuten:

Art. 5 sub 2: Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het eind van een boekjaar.

Zij geschiedt schriftelijk* aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Art. 3 sub 2: het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar (1 januari tot 31 december).

* N.B. Schriftelijk is in dit geval gelijk aan e-mail.