Lidmaatschap aanmelden

Aanmelden om lid te worden

Hieronder tref je het inschrijfformulier aan om je aan te melden als lid.

Aanvraagformulier lidmaatschap

Aanvraagformulier nieuw lid

Heeft u reeds behaalde Reiki graden, upload s.v.p. een kopie van de certificaten.
Minimaal Reiki 1 is nodig om lid te worden.

Ik meld mij aan als lid van Reiki Vereniging Cirkel de contributie bedraagd € 35,00 per jaar

Door dit formulier te bevestigen en te verzenden verbindt je je aan de Statuten, Huishoudelijkreglement en de Ethische code van Cirkel, zoals deze te vinden zijn op de website: https://reikicirkel.nl/lid-worden

Het lidmaatschap is persoonlijk en wordt elk jaar automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk/per e-mail aan de leden-administratie, uiterlijk vóór 1 december van het lopende jaar, voor het daarop volgend jaar.

Verzend dit aanmeldingsformulier met de bijlagen (graag pdf) van alle certificaten door op de laatse pagina onderaan op de verzendknop te klikken.

Evenementen