Start

Reiki Vereniging CIRKEL

Beste leden, login op je nieuwe account en lees hier meer informatie over het ledengedeelte.

Reiki Vereniging CIRKEL

Reiki Vereniging Cirkel is één van de oudste belangenverenigingen voor Reiki Masters in Nederland en met nu bijna 600 leden ook één van de grotere binnen Nederland en andere landen om ons heen.

Hoewel de vereniging zich richt op Reiki Masters en Reiki Opleiders kan in principe iedereen die minimaal een cursus Reiki 1 heeft gevolgd lid worden van de Cirkel.

De Vereniging richt zich op het in stand houden van het Traditional Usui System of Natural Healing en is zeer actief om de kwaliteit van opleidingen te bevorderen en te waarborgen.

Reiki en Kwaliteit, het belang van een goede opleiding

Als vereniging zijn we actief om de kwaliteit van Reikiopleidingen te bevorderen. Momenteel zijn er grote verschillen in opleidingen waardoor het voor een zoekende (aspirant) cursist moeilijk is een keuze te maken.

Om deze reden zijn richtlijnen opgesteld waaraan een opleiding/cursus volgens de vereniging minimaal moet voldoen. De richtlijnen zijn niet gericht op exacte inhoud van de lesstof maar zijn ijkpunten waarop praktische onderdelen goed kunnen worden getoetst.

Het gaat hierbij om punten zoals het aantal minimale uren aan oefenen tijdens de cursus (op de behandeltafel, een zelfbehandeling en een stoelbehandeling), de aandacht voor de geschiedenis van Reiki en voor de leefregels. Daarnaast is ook de bereikbaarheid van de Reikileraar na afloop van de cursus een belangrijk punt waar een cursist veel belang bij heeft.

Wanneer een Reiki Master aangeeft dat de aangeboden opleiding aan deze punten voldoet kan deze de ‘Verklaring van Kwaliteit’ ondertekenen. Hiermee geeft de Master een commitment af aan cursisten én de vereniging Cirkel.

Lees hier meer over de Verklaring van Kwaliteit

Lid worden van Reikivereniging CIRKEL

Om lid te kunnen worden van Reiki Vereniging CIRKEL dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Evenementen